Safari klub je potpuno opremljen za ceo edukativno, sportski i rekreativni aspekt korišćenja oružja u skladu sa Zakonom o oružju i municiji RS. Za ove potrebe je sagrađen poligon – Shooting range, kod sela Malča, u neposrednoj blizini Niške Banje. Poseduje ceo spektar oružja:  malokalibarske puške, lovačke karabine i sačmare, pištolje i revolvere, ali i infra strukturu za gađanje lukom i strelama i druge sadržaje za sport i sportsku rekreaciju. Jedan je od osnivača praktičnog streljaštva – IPSC u Jugoslaviji i Srbiji i TRAP-a u Nišu. Organizator je međunarodnih takmičenja u IPSC – Praktičnom streljaštvu i TRAP-u- Gađanju glinenih golubova. Organizuje i sprovodi posebno kreirane programe za potrebe Team buildinga,  pucanja u smislu edukacije i vežbanja, upucavanje i popravku  oružja . Na osnovu Rešenja nadležnog organa Safari klub je ovlašćena organizacija za sprovođenje obuke u rukovanju oružjem u skladu sa zakonom RS.
Aktivnosti:
Obuka u rukovanju vatrenim oružjem
IPSC – Praktično streljaštvo
TRAP
Upucavanje oružja
Kondiciono  i rekreativno gađanje
Team building – Shooting challenge