2015-10-10_1024352015-10-10_1028452015-10-10_1029132015-10-10_102946

Aktivnosti Safari kluba su brojne i raznovrsne. Izvode se na terenima Safari kluba ali na bilo kom mestu u Srbiji na kome ima organizacione mogućnosti da se program izvede. Klub brojne aktivnosti radi samostalno  u sardnji sa s drugim klubovima i sportskim centrima, a preko privrednog društva i sa agencijama, vinarijama i drugim privrednim subjektima. Aktivnosti su prilagođene pojedincima svim uzrastima,  malim  grupama, ali i kompanijama koje posvećuju pažnju zaposlenima i jačaju zajedništva. Safari klub u cilju realizacije aktivnosti ima sopstveni poligon “Malča”, ali koristi i više desetina pozicija na prostoru jugo-istočne srbije, koje se nalaze na različitim planinama i u različitim centrima sve u zavisnosti od vrste, aktivnosti. Najvažnije aktivnosti za koje Safari klub ima organizacione, kadrovske, tehničke i pozicione predpostavke su:

Shooting – pucanje iz oružja ( Trap, IPSC, Upucavanje lovačkog oružja, Lovačka i sportsko-rekreativna takmičenja, Team building sa oružjem.

Team building. Aktivnost posvećena kompanijama, i grupama, koje posvećuju pažnju zapošljenima,  jačaju timski duh i zajedništvo. Safari klub je razvio više desetina programa na otvorenom prostoru na petnaestak pozicija u JI Srbiji.

Rafting i Regate. Aktivnost posvećena ljubiteljima  reka i jezera. Posebno ističemo Rafting stazu u dužini od 7 km u Sićevačkoj klisuri – Gradištanski kanjon, koja ima dosta elementa raftinga i fascinantnu priču o Sićevačkoj klisuri.

Speleologija-Cave. Okolina Niša je izuztno bogata speleološkim objektima koji su lepi, divlji i još nisu prepušteni masovnoj sportskoj rekreaciji i turizmu. To su pre svega pećine i jame. Većina objekata ima fascinantnu priču i spadaju u velike potencijale Republike Srbije. (Cerjanska pećina,Prekonoška pećina, Samar, Popšička pećina, Rautovačka jama,Cerejanska propast i dr.).

Jeep safari. Programi su namenjeni vlasnicima terenskih vozila, ljubiteljima prirode i avanture pre svega na planinskom vencu – šest planina oko Niša ali i na prostoru cele JI Srbije.

Treking. Safari klub je razvio niz tematskih, pre svega prirodnih, istorijskih i kulturnih pešačkih tura, koje imaju smisao i sadržinu.

Obuka u rukovanju vatrenim oružjem. Obuka se sprovodi u skladu sa Zakonom o oružju i municiji RS, odnosno Pravilniku o bližim uslovima obavljanja,načinu sprovođenja i programu obuke za rukovanje vatrenim oružjem.