Jeep safari, izvodi se pre svega oko Niša, jer je Grad okružen planinama sa svih strana. Najznačajnije su: Suva planina, Mali i Veliki jastreac, Svrljiške planine, Kalafat, Seličevica i Babička gora. Na ovim planinama je razvijena i bogata infra struktura za Jeep safari. Na ovom području Safari klub, unazad tridesetak godina implementira programe raznog sadržaja i tema, vezane za Off road i Jeep safari. Nezavisno od ovog terena Safari klub može izvesti program terenskim vozilima na bilo kojoj planini u jugoistočnoj Srbiji, Makedoniji, pa i na širem prostoru Balkana.