Podzemni svet  Niškog okruga je bogat i raznovrstan. Većina potencijala nalazi se na niškom i svrljiškom području, na Kalafatu i na Svrljiškim planinama. Svakako, po lepoti najveću pažnju privlači Cerjanska pećina, koja je najbogatija pećinskim nakitom, ali i pećine koje su u njenoj blizini kao što su Popšička pečina, Pećina Jezava, Pećina Samar, Prerast Samar, Prekonoška pećina, Ogorelička pećina, brojne jame, propasti, i dr. Safari klub ima velike ambicije u promociji i valorizaciji speleološkog potencijala i edukaciji u oblasti sportske speleologije.

PRELISTAJTE I PREUZMITE BESPLATAN PRIMERAK KNJIGE

mikisliksa

TREĆI ALEN KAMEN – Cerjanska pećina i Topilo – Bajka na domaku Niša
Autori: Spas Krumov Sotirov i Vlasta Stanojević ( Safari klub)

 1. Cerjanska pećina
 2. Popšička pećina
 3. Pećina Samar
 4. Prekonoška pećina
 5. Jezava
 6. Ogorelička pećina
 7. Mala i Velika Balanica
 8. Rautovačka jama
 9. Cerjanska propast
 10. Kraška jama na padinama Ljutog vrha
 11. Pećina Ječava
 12. I dr……