Od samog svog osnivanja,1991.g. Safari klub se bavi  uvođenjem ekstremnih i adrenalinskih sportova na  prostore Jugoslavije -Srbije. Spada u osnivače dva potpuno nova sporta na prostoru bivše Jugoslavije : “Reli terenskih vozila” i “Praktično streljaštvo”, u kojima je ostvario i zapažene sportske rezultate.

Pored takmičarskog sporta, Safari klub se, dugi niz godina, intenzivno bavi organizacijom sportskih priredbi, sportskih događaja, kako takmičarskih, tako i rekreativnih, namenjenih promociji potencijala grada Niša i okoline, pa su tako , Shooting rally,Safari cup, „Catena mundi Via militaris 4×4“,„South Serbia 4×4“ Nišavska i Moravska regata ,Euro cup u Raftingu, Ženski rally, “Niš open” postali svojevrsni brendovi grada Niša u oblasti sporta. Klub je takođe poznat po brojnim ekspedicijama koje je izvodio  u Južnoj Americi,  Africi, Evropi i Aziji. Nakon velike plovidbe rekama Evrope 2013.g. kao suorganizator u ekspediciji “Vetrovima rimskog carstva”, klub je realizovao i svoju sopstvenu ekspediciju 2014.g. pod nazivom “Tragovima srpske vojske u Velikom ratu” u 5 balkanskih država.

Prateći istorijske ili kulturne teme, kroz kretanje edukaciju i sport, klub stvara potpuno nove sportske i turističke proizvode. Kroz klub su defilovali a i sada se nalaze: doktori nauka, profesori, vrhunski novinari,  sportisti, instruktori i dr. Za svoj rad, klub je dobio brojna društvena priznanja.

Radi lakšeg ostvarivanja svojih ciljeva, Klub je 2013 godine, osnovao privredno društvo, Safari klub d.o.o, koje svojim aktivnostima pomaže ostvarivanju ciljeva kluba.

Javite nam se i pišite.