Jeep safari challenge- 4×4″, je team building program koji se realizuje na posebno odabranim terenima koji imaju posebne karakteristike koje omogućavaju izvođenje određenog broja disciplina.  Na ovom putu biće organizovane atraktivne discipline kao poseban vid sportske edukacije i takmičenja i sticanja novog iskustva, kroz izgradnju neraskidivih međuljudskih odnosa. Svaki program je jedinstven i ima pored sportske i edukativne uloge i svoju kulturno istorijsku priču.

182571_4067076361320_1649035323_n    bacanje kamena s ramena   DSC_0161  DSC_0212  DSC_0228  lestveDSC_0245  DSC_0286  DSC_0311  DSC_0353  DSC_0665  DSC_0706 DSC_0808  DSC_0820  DSC_4688  DSC_5075  DSC_5103  horizontalno penjanje  logorska vatra  Nova slika7  prenošenje stabla prevlačenje džipa  Šutov Mihail - Rusija  bacanje noža

U osnovnom paketu program se realizuje u jednom danu a takmičenje će se realizovati u okviru triju izabranih disciplina iz ponuđenog paketa : vertikalno  penjanje na stenu , horizontalno kretanje po steni, penjanje uz lestve, kurirski prelaz preko  dva  konopaca, ispit snage, ispiti spretnosti, prelaz preko jednog zategnutog užeta,  takmičenja u bacanju noževa, tomahavki, pikado, boćanje, bacanje kamena s ramena , skok udalj, bacanje krugova-potkovica, takmičenje u prevlaćenju terenca, takmičenje u guranju terenca i dr.

“Jeep safari challenge- 4×4″ u dužini do 100 km, do desetak takmičarskih ekipa,  u 4 sportske discipline može se realizovati za 1 dan. Po pravilu ovo su vikend programi sa jednim noćenjem uz logorsku vatru na otvorenom, sa 5 do 8 sportskih disciplina u zavisnosti od vrste i zahtevnosti same discipline.

Bodovanje disciplina vrši se po posebnom pravilniku. Ekipa koja osvoji najveći broj bodova ekipni je pobednik takmičenja.

Organizacija na upit i dogovor.