Safari klub je potpuno opremljen za ceo edukativno-trenažni i sportsko – rekreativni aspekt korišćenja oružja u skladu sa Zakonom o oružju i municiji RS. Poligon ispunjava sve uslove za trenazna gađanja i ima veliki kapacitet. 

Trenažna gađanja sa službama obezbeđenja, sprovode se po svim programima u skladu sa Zakonom o oružju i municiji , Zakonu o privatnom obezbedjenju  i Pravilnicima službi  i firmi koje se bave poslovima fizičkog obezbedjenja.