Praktično streljaštvo je na našim prostorima počelo organizovano da se razvija   od   1999. godine. Početkom 2000. godine je osnovan Savez za praktično streljaštvo Jugoslavije, koji je 2001. godine postao član Međunarodne Konfederacije Praktičnog Streljaštva – IPSC.   Raspadom Jugoslavije, Savez je preimenovan u Savez za praktično streljaštvo Srbije i  2008. godine je primljen u Sportski Savez Srbije. Jedan od osnivača ovog sporta u Jugoslaviji je i Safari klub iz Niša. Predsednik Saveza za praktično streljaštvo Jugoslavije a kasnije Srbije i Crne Gore, u jednom mandatu bio je  Vlasta Stanojević, predsednik Safari kluba, koji je predvodio reprezentaciju Jugoslavije na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2002, i Evropskom prvenstv

u u Češkoj 2004.g.

DSC_0061  DSC_0174 1  DSC_0118  DSC_0097 1  DSC_0181  CAR_3829  DSC_0074  DSC_0087  CAR_3820  CAR_3158

Safari klub ima najviše organizovanih takmičenja u ovom sportu u Jugoslaviji i Srbiji. Sagrdio je strelište “Malča” pored samog autoputa Niš – Sofija, u zoni Niške Banje, na kome se svake godine organizuje takmičenje nivoa 3 pod nazivom “Safari kup“, koje ima dobru reputaciju kao i klub. Danas na našim takmičenjima redovno učestvuju strani državljani.Klub se u potpunosti pridržava propisanih standarda u Pravilniku IPSC. Ima registovane takmičare i IPSC sudije.Ukoliko ste zainteresovani za ovaj extremni sport možete se obratiti na adresu našeg kluba u kome možete dobiti solidno obrazovanje za nastup i takmičenje.

Šta je praktično streljaštvo

Praktično streljastvo – IPSC (International Practical Shooting Confederation) predstavlja atraktivan i dinamičan streljački sport u kojem se koristi iskljucivo bojeva municija. Paralelno sa razvojem i evolucijom  konstrukcije i upotrebe ručnog vatrenog oružja razvijalo se i praktično streljaštvo. U početku je koriščen kao izraz potrebe zahtevnijih sistema obuke pripadnika policije, vojske, posebno specijalnih jedinica i službi obezbeđenja, da bi se kasnije omasovio i razvio u veoma popularan i privlačan sport, koji doživljava ekspanziju u svetu.Rasprostranjen u preko 90 zemalja u svetu, kod koga do izražaja dolaze preciznost, brzina, snaga i koordinacija pokreta takmičara.   Koristi se bojeva municija iz pištolja i pušaka, propisane papirne i metalne mete (statične i pokretne), koje se angažuju iz različitih pozicija, na uređenim poligonima (stejdževima), a o poštovanju mera bezbednosti i pravila brinu prisutne sudije.

grb 1      grb 2           knjiga      stejž

Princip DVC – Diligentia, Vis, Celeritas (Preciznost, Brzina, Snaga), uzima u obzir sva tri elementa za kalkulaciju rezultata: gađajući papirnu ili metalnu metu, takmičar skuplja poene u vremenu koje se meri specijalnom štopericom, koristeći municiju koja mora da zadovolji propisani standard snage. Najmanji dozvoljeni kalibar za ručno oružje je 9mm Parabelum, ili kako je kod nas poznatiji kao duga devetka. To je ujedno i najpopularniji kalibar koji se koristi među srpskim takmičarima, a takođe i u svetu.

Pravila bezbednosti takmičara, sudija i gledalaca se sprovode bez kompromisa. Interesantan je podatak da, iako se koristi bojeva municija, do sada nije zabeležen ni jedan incident na takmičenjima u praktičnom streljaštvu, što ovaj sport svrstava u najbezbednije ekstremne sportove.

Karakteristika ovog sporta je da ima veliki uticaj na povećanje bezbednog rukovanja vatrenim oružjem.

Kolevku praktičnog streljaštva predstavljaju Sjedinjene Američke Države kod kojih se pojavio ranih pedesetih godina 20. veka u Klaiforniji. Za nekoliko godina se vrlo brzo priširio i na ostale kontinente. IPSC je zvanično osnovan na Međunarodnoj konferenciji ručnog vatrenog oružja u Kolumbiji, Misuri (SAD) u Maju 1976. godine.

Na konferenciji je usvojen i moto IPSC – DVC – Diligentia, Vis, Celeritas (Preciznost, Snaga, Brzina), tri elementa jednako važna za postizanje uspeha u ovom sportu.