KALENDAR  TAKMIČENJA

Kalendar takmičenja za 2021.g

 

O takmičenjima

Trenutno se u organizaciji Safari kluba realizuju : IPSC takmičenja – od lokalnog do međjunarodnog nivoa, lokalna takmičenja MK oružjem, oružjem velikog kalibra, kao i lovačke  discipline koje se izvode lovačkim oružjem. Građani imaju mogućnost da se rekreativno bave svim vrstama streljaštva i da koriste oružje u sportske svrhe.