Ponuđeni Team building, namenjen je većoj grupi učesnika za realizaciju u kraćem vremenskom intervalu (50 i više). Pogodan je i za grupe gde su učesnici različitih godina i fizičke spreme. Ukupan broj učesnika deli se na timove, timovi se dele se u grupe, koje biraju grupu igara u skladu sa starosnom strukturom, fizičkoj spremi, raspoloživom vremenu i dr. Rezultat svih grupa iz tima, je ukupan rezultat tima. Ova aktivnost se može kombinovati i sa drugim ponudama kluba.

A – Prva grupa igara;  Cevovod, Prelaz preko grede, Prelaz preko grede, Karike na marike, Zakucavanje eksera čekićem u panj.

Cevovod greda karike zakucavanje eksera

B – Druga grupa igara: Preskakanje sa panja na panj, Testerisanje drveta, Vožnja na splavu, Robot writing.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  vožnja na splavu  wrating robot  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

C –   Treća grupa igara: Trka ludih nogu, Ručno krunjenje kukuruza, Trka u džakovima, Minsko polje.

lude noge kukuruz minsko polje OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celokupan program se priprema u skladu sa dogovorom, kao i određivanje broja, vrste, težine igara, kao i rekvizita. Klub raspolaže s brojnim mogućnostima u ovoj oblasti. Takođe ovakvu vrstu aktivnosti može izvesti na različitim pozicijama u Republici Srbiji.