Podzemni svet  Niškog okruga je bogat i raznovrstan. Većina potencijala nalazi se na niškom i svrljiškom području, na Kalafatu i na Svrljiškim planinama. Svakako, po lepoti najveću pažnju privlači Cerjanska pećina, koja je najbogatija pećinskim nakitom, ali i pećine koje su u njenoj blizini kao što su Popšička pečina, Pećina Jezava, Pećina Samar, Prerast Samar, Prekonoška pećina, Ogorelička pećina, brojne jame, propasti, i dr. Safari klub ima velike ambicije u promociji i valorizaciji speleološkog potencijala i edukaciji u oblasti sportske speleologije.

Za posetu  Cerjanskoj pećini, obraćati se Tutističkoj organizaciji grada Niša i Direkciji za izgradnju grada Niša.

PRELISTAJTE I PREUZMITE BESPLATAN PRIMERAK KNJIGE

mikisliksa

TREĆI ALEN KAMEN – Cerjanska pećina i Topilo – Bajka na domaku Niša
Autori: Spas Krumov Sotirov i Vlasta Stanojević ( Safari klub)