Izvođenje rafting aktivnosti  u Safari kubu je započela još sredinom 90-ih godina. Klub je realizovao dvadesetak “Moravskih ekspedicija”, isto toliko “Regata na Nišavi”, plovio na Trisuli u Nepalu-Azija, učestvovao u ekspediciji “Vetrovima rimskog carstva” 2013.g. ploveći najvećim rekama Evrope u dužini od 4000 km. Član je Rafting saveza Srbije, suorganiozator Evropskog rafting kupa na Nišavi, i u klubu ima petnaestak takmičara s rafting licencama i jednog licenciranog trenera. Unazad pet godina, Safari  klub radi  na projektovanoj stazi – rafting  u Gradištanskom kanjonu, u Sićevačkoj klisuri, u dužini od 7 km, na kojoj sprovodi edukaciju rafting aktivnosti, uz prezentaciju Sićevačke klisure, njenih prirodnih, kulturnih i istorijskih potencijala.

Rafting na Nišavi