Šta je Team Building

Tim je grupa ljudi koja ima neki zajednički cilj, a Team building je aktivnost koja izgrađuje i jača tim. Na ovaj način postižu se određeni ciljevi kao što su jačanje motivacije zaposlenih, zbližavanje, jačanje timskog duha, i dr.
Karakteristike dobro osmišljenog team buildinga su : masovnost učešća, jasni i definisani ciljevi, jasna uloga i zadaci, iz kojih učesnici razvijaju sposobnost za preuzimanje rizika radi ostvarivanje određenih ciljeva i ispravljanje grešaka bez konflikata. Kroz sve to uče se nove veštine a učesnici se dobro zabavljaju.

safari club sajam-SHOOTING CHALL   safari club sajam-SHOOTING RALLY   safari club sajam-CATENA   safari club sajam-TEAM BUILDING   safari club sajam-ZENSKI RELI   safari speleo 4x4

Organizacija vikenda i Team Building aktivnosti

Organizacija motivacionog vikenda je mnogo više od odlaska u hotel i leškarenja pod vedrim nebom.Organizator mora naći najbolji način da motiviše svoje radnike-kolege da kroz druženje i zabavu, osete timski duh i steknu pravu sliku o važnosti i ulozi ovakvih aktivnosti za stvaranje odgovornosti, kreativnosti, donošenje odluka i razvijanje radne kulture.
Programi koji se nude moraju biti kreirani tako da najbolje odgovaraju, broju učesnika, starosnoj strukturi, polnoj strukturi, fizičkoj spremi, godišnjem dobu i najvažnije – raspoloživom vremenu.. Safari klub za realizaciju ovakvih aktivnosti pre svega koristi svoj poligon “Malča”, ali i desetine drugih pozicija na prostoru JI Srbije.

U ponudi je na otvorenom, sportska edukacija, zabava, druženje i učenje kroz sledeće radne naslove:

 1. Team building – kroz takmičenje i druženje…
 2. Shooting challenge 1
 3. Shooting challenge 2
 4. Vikend -Team building 4  – Vinarija-putovanje kroz epohe, Shooting challenge, Rafting, Jahanje…
 5. Challenge 1
 6. Challenge 2
 7. Rafting u Gradištanskom kanjonu
 8. Nišavski spust čamcima
 9. Izazov na Divljanskom jezeru
 10. Jeep safari 
 11. Porodična sportska rekreacija