Obuka u rukovanju vatrenim oružjem

Na osnovu Pravilnika o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, uslovima za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije ( “Službeni glasnik RS” br.13/2016 ) i rešenja MUP-a RS-PU Niš,  SRO Safari kub  je ovlašćen za sprovođenje obuke i izdavanje Potvrda o obučenosti u rukovanju svim vrstama vatrenog oružja: 1. oružje za ličnu bezbednost (pištolji i revolveri,) 2. lovačke puške sa olučenim i glatkim cevima (karabini i sačmare) 3. malokalibarske puške .Usluge obuke pružaju se kako građanstvu, tako i radnicima FTO.

Obuka obuhvata:

 • Pravni aspekt držanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja: 4 časa
 • Bezbedno rukovanje oružjem (teorijski deo): 4 časa
 • Osnove balistike i tehnike gađanja: 4 časa
 • Bezbedno rukovanje oružjem (praktični deo): 4 časa
 • Praktično gađanje: 4 časa
 • Provera znanja sa praktičnim gađanjem.

Obuka i provera znanja, izvodi se na strelištu “Malča” u dogovorenim terminima. Obuka sa proverom znanja traje dva dana .Pre dolaska na obuku obaveza kandidata je da se informiše o terminima izvođenje obuke i provere znanja na telefone: 063 433 620 ili 063 80 90 645.  Potvrda o obučenosti se dobija po završenoj obuci i nakon provere znanja i ima trajnu važnost.

Cenovnik obuke

 • Lovačka puška         6.000,00 din.
 • MK puška                   6.000,00  din.
 • Pištolj                         8.000,00 din.
 • Revolver                     8.000,00 din.
 • Lovački karabin        9.000,00 din.
 • Automatska puška  15.000,00 din.
 • U sluaju da kandidat polaže za više oružja, ostvaruje popust za svako naredno oružje po 3000 dinara.

Literatura

Skripta – Pravni aspekt držanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja