06/07 juna 2020.g. na Strelištu “Malča”, održan je Safari kup, ujedno i II kolo

lige u okviru Saveza za praktično streljaštvo Srbije. Učestvovalo je 170 takmičara,

a pucalo se na 12 nezavisnih poligona. Rezultati na sajtu IPSC Srbija.