Safari klub i CUBIC | MotionDSP pozivaju sve IT kompanije da nam se pridruže 30.10 u jednom zajedničkom team-building challange-u.Timovi se takmice za sportska priznanja. Tim čine 3-4 člana, gde se najbolja 3 rezultata računaju u totalne poene tima. Jedna kompanija može da prijavi više timova.Timovi će se takmičiti u više disciplina (gađanje iz pištolja, sačmare,puške, gađanje tomahavcima i dr …) Cena po takmičaru je 2400 dinara.  Za više informacije: jankovic@teralogics.com; safari@mts.rs