Učestvovalo 130 takmičara. Rezultati na sajtu Saveza za praktično streljaštvo Srbije.