Dana, 17.07.2020.g. Safari klub i Turistička organizacija Niša, potpisali su Sporazum o angažovanju Safari kluba u cilju obogaćivanja turističke ponude grada i okoline. U  skladu sa Sporazumom, Safari klub će zainteresovanim  partnerima ponuditi više programa na različitim lokacijama iz oblasti sporta i sportske rekreacije, i time pomoći produženju boravka gostiju grada, i okoline.