Takmičenje će se održati 17.11.2018.g. sa početkom u 11.č.

Strelište Malča (Google: Strelište Malča)

Prijavljivanje
Prijavljivanje se vrši na email: safri@mts.rs ili
na tel. 0638090645. Kotizacija za takmičenje iznosi
800,00 dinara, za seriju od 15 golubova i može
se uplatiti na licu mesta ili na tekući račun
355-1012036-23 kod Vojvođanske banke.
Takmičar može pucati više serija. Ekipni plasman,
čini prvi rezultat trojice takmičara.Prijavljivanje
ekipe je 1000 dinara po ekipi. Finalisti pucaju
10 golubova a rezultat se dodaje najboljoj seriji.

Leave a Reply