21Sep/20

„IV Shoting challenge“ на Стрелишту у Малчи

Пренето са сајта ГО Пантелеј 22.09.2020.г. Званичници ГО Пантелеј отворили „IV Shoting challenge“ на Стрелишту у Малчи 21.09.2020. Председник Скупштине, Саша Новићевић и заменик председника Градске општине Пантелеј, Драган Павловић поздравили суRead More…