Popšička pećina je od Niša udaljena 45 km i nalazi se 2 km južno od sela Popšice, u severnoj podgorini Kalafata, i to u samom podnožju odseka krečnjačkog uzvišenja Jezdin vrh (606.m).Gornji ulaz pećine je na 500m, nadmorske visine a niži otvor 20 metara niže. Nekada se pićini moglo prići seoskim zaprežnim kolima, kojima su seljaci izvozili guano, kao gnojivo za njive. Sada je prostor zarastao i jedino se može prići pešice. Pećina ima 4 ulaza koji se teško pronalaze bez lica – vodiča, kome je poznata lokacija. Popšička pećina se pruža pravcem Zagodin potoka koji je ujedno i ponornica i površinskog Selskog potoka. Pomenute vode pripadaju slivu Toponičke reke.

Ulaz%20u%20pecinu%201  2%20misa%20u%20letu 2%20misat%20255 Guano Nakit%20255 nakit

Pećina se sastoji od glavnog, i spleta manje prohodnih kanala. Dva kanala vode do dvorane od koje se pećina deli na dva kanala. Desni kanal se postepeno sužava, i manje je značajan. Leva galerija je prostranija, predstavlja i glavni kanal pećine. Ukupna dužina pećine je 620 metara. Pećina obiluje lepim i raznovrsnim pećinskim nakitom, naročito u dvoranama. Ispod visokih tavanica, nagomilane su ogromne količine guana kojeg je hiljadama godina stvarala velika skupina raznovrsnih slepih miševa. I danas po podu pećine mogu se uočiti tragovi seoskih zaprežnih kola, kojima su meštani izvozili guano, koristeći ga kao gnojivo za đubrenje njiva.