O takmičenju

Safari klub je u osnovi sportska organizacija. Svoje aktivnosti prilagođava sportskim pravilima i kroz svoje programe realizovao je niz sportskih disciplina. Za nekoliko sportskih disciplina se smatra i osnivačem istih u RS.

Trenutno kao organizator realizuje: IPSC takmičenja od lokalnog do medjunarodnog nivoa, lokalna takmičenja MK oružjem, oružjem velikog kalibra, većinu lovačkih disciplina koje se izvode lovačkim oružjem i dr. Ove discipline pomažu kondiciranju građana, njihovoj obuci, a postignuti rezultati su osnov za dokazivanje, da građani koriste oružje u sportske sfrhe. Ova takmičenja se izvode po kalendaru koji klub donosi na godišnjem nivou ali ga i ažurira tokom godine.

 

Safri klub realizuje tokom godina i takmičenja koja su kombinacija različitih ispita spretnosti, snage, brzine, kao što je Shooting challenge, discipline koje se sprovode prilikom realizacije Jeep safarija, Nišavske regate, Vidovdanskog sabora, raznih vidova Team buildinga i dr.