U klubu se ceni stručnost i opredeljenost za edukaciju, sport i rekreaciju bez obzira na političku, versku i nacionalnu pripadnost člana. Svaki građanin koji ima smisao za programske aktivnosti kluba može postati redovan član kluba, popunjavanjem pristupnice. Takođe se mora edukovati u onoj oblasti za koju se opredeli. Iz redova redovnih članova kluba biraju se instruktori i aktivni članovi kluba koji postaju nosioci programskih delatnosti i članovi su organa upravljanja i odlučivanja u klubu. O ostalim vrstama članstva odlučuju organi upravljanja klubom.

Za učešće u otvorenim rekreativno – sportsko – turističkim programima, u kojima se plaća kotizacija nije uslov da neko ima status člana kluba, ali za članove kluba u ovim programima su predviđene benificije.

Da bi se građanin učlanio u klub sa statusom redovnog člana mora popuniti pristupnicu ili u pismenoj formi iskazati svoju nameru koju će poslati poštom na adresi
Safari klub-Niš,
Ul. Sremska br. 13/5,
18 000 Niš

ili e-mail: safari@mts.rs

[contact-form-7 id=”223″ title=”Ukoliko imate pitanja ili predloge, mozete nas kontaktirati putem kontakt forme”]