Cerjanska pećina je udaljena od Niša 14 km, a od sela Cerja, još 2 km.Ona se nalazi u širem prostoru Kameničkog visa (814 m), koji je u Nišu poznat kao izletište i jedan je od severozapadnih vrhova Kalafata ( 839m). Ulaz Cerjanske pećine nalazi se na na mestu poniranja Provalijske reke na visini od 515 metara nadmorske visine. Pećina je hidrološki aktivna. Geolozi procenjuju da je Cerjanska pećina nastala pre nešto više od 2 miliona godina.

Iznad otvora u kojem ponire Provalijaska reka, nalazi se odsečena litica visine 10 metara. U glavnom kanalu od ulaza nalazi se strmi odsek visine 3 metara, sa malim jezerom ispod njega.Nakon ovoga nalazi se još jedan odsek od 4 metara pa novo jezero. U narednih 100 metara tavanica ima visinu od 0,5 do 1 m, i pod vodom je dubine i do 1,5 metara. Na 240 metara, tavanica se podiže i nadalje je visine od 1 metara do 40 metara. Otkrivena je 6.025 metara.Kraj pećine nije otkriven.

vlasta%20255 Nesa%20255 Ekspedicija SAFARI KLUBA iz Nisa i ekipa RTS "AVANTURA" u Cerjan 1%20sajt%20255%20ssCerjanka by Sasa Djordjevic_191 Cerjanka by Sasa Djordjevic_192

Pećina je bogata nakitom koji se prostire kroz celu dužinu pećine. To je podzemni svet satkan od hodnika i dvorana prosečne visine od 15 do 40 metara. Prisutno je na stotine morfoloških i hidroloških oblika, najrazličitije forme, veličine i boja, pećinski nakit, u vidu stalaktita, stalagmita, heliktita, talasastih draperija, pećinskih korala, tj. kristalnih cvetova koji se samo ovde mogu videti u Srbiji. Heliktiti koji su ovde pronađeni predstavljaju posebnu vrstu pećinskog nakita koji se suprotno fizičkim zakonima i zemljinoj teži formira i prostire u svim pravcima kao naelektrisana kosa.