Safari klub je potpuno opremljen za ceo edukativno, sportski i rekreativni aspekt korišćenja oružja u skladu sa Zakonom o oružju i municiji RS. Za ove potrebe je sagrađen poligon – Shooting range, kod sela Malča, u neposrednoj blizini Niške Banje. Poseduje ceo spektar oružja:  vazdušno oružje, malokalibarske puške i pištolje, lovačke karabine i sačmare, pištolje i revolvere, ali i infra strukturu za gađanje lukom i strelama i druge sadržaje za sport i sportsku rekreaciju. Jedan je od osnivača praktičnog streljaštva – IPSC u Jugoslaviji i Srbiji i TRAPa u Nišu. Organizator je međunarodnih takmičenja u IPSC – Praktičnom streljaštvu i TRAPu- Gađanju glinenih golubova. Organizuje i sprovodi posebno kreirane programe za potrebe Team buildinga,  pucanja u smilu edukacije i vežbanja, upucavanje i popravku  oružja . Na osnovu Rešenja nadležnog organa Safari klub je ovlašćena organizacija za sprovođenje obuke u rukovanju oružjem u skladu sa zakonom RS. Safari klub je organizator jedinstvene manifestacije u Evropi u kojoj se koristi oružje i terenska vozila pod nazivom “Šhooting rally”.

Aktivnosti:

Obuka u rukovanju vatrenim oružjem

IPSC – Praktično streljaštvo

TRAP – Gađanje glinenih golubova

Upucavanje i održavanje oružja

Kondiciono  i rekreativno gađanje

Team building – Shooting shallenge